Освітній Горизонт: Міжнародний Досвід та Кращі Практики в Професійній Освіті та Підготовці Викладачів ПТНЗ

Курс "Освітній Горизонт" — це інноваційна освітня програма, яка спрямована на розширення знань та розуміння ключових аспектів професійної освіти, управління, співпраці та підготовки викладачів у сучасному освітньому середовищі. Цей курс об'єднує чотири навчальні модулі, кожен з яких досліджує конкретні аспекти освіти та підготовки викладачів на прикладі міжнародного досвіду, зокрема у Німеччині та Австрії.

Завдяки цьому курсу учасники отримають можливість:

 • Ознайомитися з інституційною співпрацею та управлінням у контексті професійної освіти та підготовки викладачів, навчаючись на прикладі німецького досвіду. Вони детально розглянуть правові, партнерські та організаційні аспекти співпраці з різними стейкхолдерами та ознайомляться з принципами субсидіарності.

 • Підготувати глибоке розуміння системи професійної освіти в Німеччині та Австрії, а також професійної підготовки викладачів для закладів професійної освіти в цих країнах. Учасники отримають можливість ознайомитися з освітними стандартами, моделями компетентностей та організаційними аспектами підготовки викладачів.

 • Розглянути шкільну практику та співпрацю між студентами та вчителями-менторами в контексті професійних шкіл, а також аналізувати дуальну професійну освіту в Австрії. Учасники розвиватимуть навички співпраці з менторами та вивчатимуть досвід міжнародної дуальної освіти.

 • Вивчити аспекти викладання в професійно-технічних навчальних закладах та розвиток особистості як педагога та професіонала в освітній сфері. Учасники також досліджуватимуть роль та завдання Бінаціональної школи освіти, аналізуватимуть кооперативні структури у другій фазі професійної підготовки педагогів та вивчатимуть вплив діджиталізації та цифрових медіа на професійно-технічні навчальні заклади в Німеччині.

Завдання навчального курсу:

 1. Розгляд та аналіз інституційної співпраці та управління в контексті професійної освіти та підготовки викладачів на прикладі німецького досвіду, включаючи правові, партнерські та організаційні аспекти співпраці з різними стейкхолдерами та принципи субсидіарності.

 2. Ознайомлення з системою професійної освіти в Німеччині та Австрії, вивчення освітніх стандартів, моделей компетентностей та організаційних аспектів підготовки викладачів у цих країнах.

 3. Розгляд шкільної практики та співпраці між студентами та вчителями-менторами в професійних школах, включаючи аналіз дуальної професійної освіти в Австрії та навчання в міжнародному контексті.

 4. Вивчення аспектів викладання у професійно-технічних навчальних закладах та розвитку особистості педагога та професіонала в освітній сфері. Також огляд ролі та завдань Бінаціональної школи освіти, аналіз кооперативних структур у другій фазі професійної підготовки педагогів та вивчення впливу діджиталізації та цифрових медіа на професійно-технічні навчальні заклади в Німеччині.

Цей курс розроблений для тих, хто цікавиться розвитком освітньої системи та професійної підготовки викладачів, і бажає поглибити свої знання, а також застосувати найкращі практики власного професійного розвитку та навчання. Учасники матимуть можливість досліджувати міжнародний досвід, обмінюватися ідеями та співпрацювати з експертами в галузі освіти. Навчайтеся та розвивайтесь разом з нами, долаючи горизонти знань та розуміння у світі професійної освіти!

Курс "Освітній Горизонт" — це інноваційна освітня програма, яка спрямована на розширення знань та розуміння ключових аспектів професійної освіти, управління, співпраці та підготовки викладачів у сучасному освітньому середовищі. Цей курс об'єднує чотири навчальні модулі, кожен з яких досліджує конкретні аспекти освіти та підготовки викладачів на прикладі міжнародного досвіду, зокрема у Німеччині та Австрії.

Мета навчального модуля: Розширити розуміння учасників щодо інституційної співпраці та управління в контексті професійної освіти та підготовки викладачів на прикладі такого досвіду в Німеччині. Модуль спрямований на вивчення правових, партнерських та організаційних аспектів співпраці з різними стейкхолдерами та на освоєння принципів субсидіарності у цьому контексті.

Правові основи інституційноі співпраці

Задачі навчального модуля:

 1. Ознайомити учасників із правовими основами інституційної співпраці в професійній освіті, включаючи аналіз основного законодавства та нормативних актів.

 2. Розглянути стратегії та методи управління інституційною співпрацею, зокрема у контексті професійної освіти та підготовки викладачів, і визначити їх вплив на якість навчання та навчальну програму.

 3. Дослідити партнерські підходи до управління в бізнес та економічній освіті в Німеччині та визначити їх роль у розвитку професійних компетентностей студентів.

 4. Аналізувати окремі аспекти партнерського управління та інституційного співробітництва в контексті бізнес та економічної освіти з метою підвищення якості навчання та розвитку компетентностей.

 5. Вивчити механізми співпраці між різними стейкхолдерами у професійній підготовці педагогів професійної освіти та розглянути їх вплив на підготовку викладачів.

 6. Розглянути принцип субсидіарності в професійній освіті та підготовці викладачів в Німеччині та з'ясувати, як він впливає на управління та співпрацю в освітній галузі.

Управління інституційною співпрацею

Управління на основі партнерства в бізнес та економічній освіті в Німеччині – інституційна співпраця для розвитку професійних компетентностей в бізнес та економічній освіті

Окремі аспекти парнерського управління та інституційного співробітництва для розвитку професійних компетентностей у бізнес та економічній освіті в Німеччині

УСпівпраця між різними стейкхоледерами у професійній підготовці педагогів професійної освіти

Принцип субсидіарності в професійній освіті та підготовці викладачів в Німеччині

Модуль 1. Інституційна співпраця в сфері професійно-технічної освіти. Досвід Німеччини та Австрії

Мета навчального модуля: надання учасникам глибокого розуміння системи професійної освіти в Німеччині та Австрії, а також професійної підготовки викладачів для закладів професійної освіти в цих країнах. Учасники матимуть можливість ознайомитися з освітними стандартами, моделями компетентностей і організаційними аспектами підготовки викладачів у цих країнах.

Завдання модуля:

 1. Дослідити значення професійної освіти, її роль у сучасному суспільстві та економіці.

 2. Розглянути систему професійної освіти в Німеччині, включаючи основні елементи, структуру та законодавство, що регулює її функціонування.

 3. Дослідити професійну підготовку викладачів для закладів професійної освіти в Німеччині, включаючи методи та програми підготовки.

 4. Розглянути систему професійної освіти в Австрії, зокрема професійні школи та підготовку викладачів ПТО.

 5. Вивчити освітні стандарти та моделі компетентностей, що використовуються в системах професійної освіти в Німеччині та Австрії.

 6. Розглянути другу фазу підготовки викладачів професійної освіти та роль семінарів у цьому процесі, включаючи організацію, навчальні плани та практичні приклади.

 7. Вивчити стандарти та базовий навчальний план у професійній підготовці викладачів професійної освіти в Німеччині.

Значення професійної освіти та навчання

Професійна освіта та підготовка викладачів в Австрії

Стандарти та Базовий навчальний план у професійній підготовці викладачів професійної освіти в Німеччині

Стандарти в професійній освіті та підготовці викладачів ПТО в Австрії

Система професійної освіти в Німеччині

Модуль 2. Стандарти професійно-технічної освіти та професійної підготовки викладачів закладів
професійно-технічної освіти. Досвід Німеччини та Австрії

Мета навчального модуля: розгляд шкільної практики та співпраці між студентами та вчителями-менторами в контексті професійної школи, а також огляд дуальної професійної освіти в Австрії. Модуль спрямований на розвиток навичок та знань студентів у сфері педагогічної практики та роботи в професійних школах, зокрема засобами співпраці з менторами та аналізу дуальної освіти в контексті міжнародного досвіду.

Завдання модуля:

 1. Дослідити концепцію шкільної практики та її важливість для підготовки майбутніх педагогів.

 2. Вивчити управління шкільною практикою та досвід вчителя-ментора, які відіграють ключову роль у процесі професійної підготовки студентів.

 3. Розглянути перспективу шкільної практики та співпрацю очима студентів, зокрема їхні власні враження, виклики та навчальний досвід під час практики.

 4. Дослідити дуальну професійну освіту в Австрії, її особливості та користь для студентів та професійних шкіл.

 5. Вивчити кращі практики та міжнародний досвід у сфері шкільної практики та дуальної професійної освіти.

Шкільна практика та співпраця з точки зору професійної школи

Управління шкільною практикою: досвід вчительки-менторки

Шкільна практика та співпраця очима студентів

Дуальна професійна освіти в Австріі

Модуль 3. Шкільна практика у підготовці викладачів закладів професійної освіти.
Досвід Німеччини та Австрії.

Мета навчального модуля: огляд та розуміння важливих аспектів викладання у професійно-технічних навчальних закладах, розвиток особистості як педагога та професіонала в освітній сфері. Модуль також спрямований на вивчення ролі та завдань Бінаціональної школи освіти у підготовці педагогів у Баден-Вюртемберзі, аналіз кооперативних структур у другій фазі професійної підготовки педагогів та вивчення впливу діджиталізації та цифрових медіа на професійно-технічні навчальні заклади в Німеччині.

Завдання модуля:

 1. Розглянути аспекти викладання у професійно-технічних навчальних закладах, зокрема взаємозв'язок особистості педагога з професійним розвитком та якістью навчання.

 2. Вивчити роль та завдання Бінаціональної школи освіти у підготовці педагогів у Баден-Вюртемберзі, зокрема її внесок у розвиток освіти та професійної підготовки.

 3. Аналізувати кооперативні структури у другій фазі професійної підготовки педагогів, на прикладі Семінару з підготовки та підвищення кваліфікації педагогів у Вайнгартені.

 4. Вивчити вплив діджиталізації та цифрових медіа на професійно-технічні навчальні заклади в Німеччині, оцінити переваги та виклики цього процесу.

Розглянути приклади та висновки, пов'язані з викладанням та навчанням в контексті діджиталізації.

Викладання у професійно-технічних навчальних закладах - особистість як педагог та професіоналізація педагогів: окремі аспекти та приклади

Кооперативні структури у другій фазі професійної підготовки педагогів у Баден-Вюртемберзі на прикладі Семінару з підготовки та підвищення кваліфікації педагогів у Вайнгартені.

Підготовка педагогів у Баден-Вюртемберзі: роль та завдання Бінаціональної школи освіти

Діджиталізація та цифрові медіа у професійно-технічних навчальних закладах Німеччини: огляд, висновки та наслідки

Модуль 4. Трансфер фахових знань. Професійний профіль фахівця